Changement règlementaire

Le 19/12/2023

Dans Actualités

A compter du 1er janvier 2024, l'A.B.E.L. ne délivrera plus de passeports de section "CRUZADO" mais uniquement des passeports LUSITANIEN.

Chers membres,

Nous vous informons qu'à compter du 1er janvier 2024, l'A.B.E.L. ne délivrera plus de passeports de section "CRUZADO" mais uniquement des passeports LUSITANIEN.

Un cheval dont l'un ou les 2 parent(s) n'est (ne sont) pas LUSITANIEN reproducteur(s) (admis à la reproduction) auront désormais un passeport ONC.

La délivrance de ce passeport pourra être demandée directement dans votre espace HorseId.

Cependant, vous pourrez faire appel à l'A.B.E.L. si vous souhaitez réaliser une analyse ADN du cheval et obtenir une attestation de filiation.

Pour un cheval disposant d'un passeport ONC dont le(s) parent(s) ser (seront) admis à la reproduction ultérieurement, le passeport ONC pourra être converti en passeport LUSITANIEN par le biais de l'A.B.E.L.

Cordialement,

********************************

Geachte leden,

Wij delen u mee dat A.B.E.L. met ingang van 1 januari 2024 geen paspoorten voor de sectie Cruzado meer zal afgeven, maar alleen nog Lusitano - paspoorten.

Een paard waarvan een of 2 ouder (s) geen Lusitano fokpaard (en) is (zijn), heeft vanaf nu een ONC-paspoort.

De afgifte van dit paspoort kan rechtstreeks in uw HorseId-webpagina worden aangevraagd.

U kunt echter wel een beroep doen op A.B.E.L. als u een DNA-analyse van het paard wilt laten uitvoeren en een bewijs van afstamming wilt verkrijgen.

Voor een paard dat houder is van een ONC-paspoort waarvan de ouder(s) in een later stadium tot de fokpaarden zal (zullen) worden toegelaten, zal het ONC-paspoort via het A.B.E.L. kunnen omgezet worden in een Lusitano paspoort.

Groet